Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

  1. 2.      Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipoe Ruckus isikuandmete vastutav töötleja on PRO IT OÜ (registrikood 11412036), asukohaga Pärnu mnt.105 (7.korrus) 11312, Tallinn.

Vastutava töötleja kontaktandmed
tel 682 5770 ja e-kiri info@ruckus.ee

Veebipood Ruckus on isikuandmete vastutav töötleja

7.1 Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− kauba kohaletoimetamise aadress;
− pangakonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
− klienditoe andmed.

 

7.2 Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse:

7.2.1 Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
7.2.2 Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

7.2.3 Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
7.2.4 Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

7.2.5 Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
7.2.6 Veebipood  Ruckus saadab Kliendile uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui Klient on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

7.3 Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid

7.4 Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

7.5 Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

7.6 Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

7.7 Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse Kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka Kliendi aadress.

7.8 Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

7.9 Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

7.10 Turvalisus ja andmetele ligipääs:

7.10.1 Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe Ruckus töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

7.10.2 Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

7.11 Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

7.12 Isikuandmetega tutvumine ja parandamine: kui isikundmete töötlemine toimub Kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusole tagasi võtta teavitades sellest e-posti teel: info@ruckus.ee

7.13 Säilitamine: kui veebipoes on sooritatud, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

7.13.1 Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

7.14 Kustutamine: isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@ruckus.ee . Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

7.15 Ülekandmine: e-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

7.16 Otseturustus

7.16.1 E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui Klient on andnud vastava nõusoleku.

7.16.2 Kui Klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega e-posti teel info@ruckus.ee

7.16.3 Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on Kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotudprofiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

 

  1. 3.      Vaidluste lahendamine

8.1 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel

(info@ruckus.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

8.2 Kui Kliendil on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@ruckus.ee  või helistada telefonil: 682 5770

8.3 Kui Kliendil ja veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin.

8.4 Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Ruckus vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

8.5 Klient võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.